رزرو آنلاین

قیمت « تعرفه » خدمات CIP / VIP فرودگاه مهرآباد

 

توجه : قیمت ها به تومان می باشند

 

تعرفه خدمات CIP / VIP فرودگاه مهرآباد ( بزرگسال )

ردیف

خدمات

CIP

VIP

CIP ( دلار )

VIP ( دلار )

۱

خدمات کامل

۰۰۰/ ۲۹۳

۰۰۰ / ۳۸۵

۴۰

۴۳

۲

کارت پرواز و ترانسپورت

۰۰۰ / ۱۶۲

۰۰۰ / ۱۶۲

۱۵

۱۵

۳

مستقبل و مشایع

۰۰۰ / ۱۶۲

۰۰۰ / ۲۰۶

۲۵

۳۰

۴

کارت پرواز

۰۰۰ / ۱۰۴

۰۰۰ / ۱۰۴

۱۰

۱۰

۵

ترانسپورت

۰۰۰ / ۱۰۹

۰۰۰ / ۱۰۹

۱۰

۱۰

۶

لانژ و ترانسپورت

۰۰۰ / ۲۴۰

۰۰۰ / ۳۰۱

۲۰

۲۵

۷

لانژ

۰۰۰ / ۱۶۲

۰۰۰ / ۲۰۶

۲۵

۳۰

تعرفه خدمات CIP / VIP فرودگاه مهرآباد ( ۲ تا ۱۲ سال )

۱

خدمات کامل

۰۰۰ / ۲۰۵

۰۰۰ / ۲۷۳

۲۰

۲۵

۲

کارت پرواز و ترانسپورت

۰۰۰ / ۱۲۶

۰۰۰ / ۱۲۶

۷

۷

۳

مستقبل و مشایع

۰۰۰ / ۱۲۶

۰۰۰ / ۱۴۲

۲۵

۳۰

۴

کارت پرواز

۰۰۰ / ۷۷

۰۰۰ / ۷۷

۵

۵

۵

ترانسپورت

۰۰۰ / ۷۷

۰۰۰ / ۷۷

۵

۵

۶

لانژ و ترانسپورت

۰۰۰ / ۱۷۵

۰۰۰ / ۲۱۱

۱۷

۲۰

۷

لانژ

۰۰۰ / ۱۲۶

۰۰۰ / ۱۴۲

۱۷

۲۰