شهر همدان


اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

 

شهر همدان

 

آزمایشگاه فرزان
• همدان، پیاده راه بوعلی ، کوچه شهید نیلی ، بعد از ساختمان پزشکان مرکزی ، پلاک ۱۵
• تلفن : ۴۴۸۵ ۳۲۵۳ - ۴۴۶۵ ۳۲۵۳ (۰۸۱)