شهر همدان

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر همدان

آزمایشگاه فرزان

·         همدان، پیاده راه بوعلی ، کوچه شهید نیلی ، بعد از ساختمان پزشکان مرکزی ، پلاک ۱۵

·         تلفن : ۴۴۸۵ ۳۲۵۳ - ۴۴۶۵ ۳۲۵۳ (۰۸۱)