شهر اصفهان

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :


شهر اصفهان


۱- آزمایشگاه نوبل

 
• اصفهان ،سه راه حکیم نظامی ساختمان ۳ ، طبقه دوم ، آزمایشگاه نوبل
• تلفن : ۳۶۲۴۶۲۰۴ - ۰۳۱ ، ۳۶۲۸۹۷۲۵ - ۰۳۱