شهر کرج

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر کرج

۱- آزمایشگاه پاتوبیولوژی آراد

·         کرج-خیابان شهید بهستی-نرسیده به میدان سپاه-روبروی مخابرات-برج طاق کسری-طبقه اول-واحد ۱۰۱

·         تلفن :   ۳۴۴۴۰۲۷۷ - ۰۲۶