شهر مشهد

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر مشهد

۱- آزمایشگاه پاتوبیولوژی

·         مشهد ، سه راه جم ، نبش پاسداران ده ، پلاک ۱۳۴

·         تلفن :  ۸۵۴۶۶۶۴ – ۰۵۱۳

۲- آزمایشگاه دکتر اکبرزاده

·         مشهد ، میدان هاشمیه ، قبل از پیروزی ۳۸

·         تلفن : ۸۸۱۶۵۲۵ – ۰۵۱۳

۳- آزمایشگاه نیکان

·         مشهد ، احمدآباد ، عارف 2، آزمایشگاه نیکان

·         تلفن : ۸۴۷۶۶۸۰ - ۰۵۱۳ ، ۸۴۷۶۶۸۱ – ۰۵۱۳