شهر مشهد

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر مشهد

 

۱- آزمایشگاه پاتوبیولوژی
• مشهد ، سه راه جم ، نبش پاسداران ده ، پلاک ۱۳۴
• تلفن : ۸۵۴۶۶۶۴ – ۰۵۱۳

 

۲- آزمایشگاه دکتر اکبرزاده
• مشهد ، میدان هاشمیه ، قبل از پیروزی ۳۸
• تلفن : ۸۸۱۶۵۲۵ – ۰۵۱۳

 

۳- آزمایشگاه نیکان
• مشهد ، احمدآباد ، عارف 2، آزمایشگاه نیکان
• تلفن : ۸۴۷۶۶۸۰ - ۰۵۱۳ ، ۸۴۷۶۶۸۱ – ۰۵۱۳