شهر قم

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر قم

آزمایشگاه بوعلی

·         قم - خیابان شهدا (صفائیه) - کوچه ۳۴

·         تلفن : ۴ – ۳۷۷۴۹۰۵۱ - ۰۲۵