شهر قم

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

 

شهر قم

 

آزمایشگاه بوعلی

 

• قم - خیابان شهدا (صفائیه) - کوچه ۳۴
• تلفن : ۴ – ۳۷۷۴۹۰۵۱ - ۰۲۵