شهر شیراز

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

 

شهر شیراز

 

آزمایشگاه پاتوبیولوژی راز
• شیراز ، خیابان معدل ، حدفاصل باغشاه و خیابان ملاصدرا ساختمان راز
• تلفن : ۶ - ۳۲۳۶۹۳۹۳ - ۰۷۱