شهر شیراز

 

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

شهر شیراز

آزمایشگاه پاتوبیولوژی راز

·         شیراز ، خیابان معدل ، حدفاصل باغشاه و خیابان ملاصدرا ساختمان راز

·         تلفن :  ۶ - ۳۲۳۶۹۳۹۳ - ۰۷۱