شهر تبریز

اسامی آزمایشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت جهت انجام تست PCR :

 

شهر تبریز

 

۱- آزمایشگاه سلام

• تبریز ، میدان پیشقدم ، انتهای پل پیشقدم ، پلی کلینیک سلامت طبقه اول
• تلفن : ۳۳۲۵۹۶۰۰ – ۰۴۱ ( ۱۰ خط ویژه )