اینترو
لانژ آسیا / راهنمای سامانه
new-LOGO
 
در زمانی نه چندان دور، تشریفات در اذهان عمومی محدود به برگزاری مجالس بود در حالیکه تشریفات در بخش خصوصی مشابه پروتکل در حوزه دیپلماتیک دارای سابقه بوده و امروزه ضرورتی اجتناب ناپذیر در مراودات بخش خصوصی تلقی می شود. گروه تشریفاتی آسمار با شناخت بخش خصوصی با ارائه راهکارها و خدمات جدید بستری نوین در فضای تجاری کشور ایجاد نموده است که بخش اعظمی از این فعالیت ها مربوط به سرویس های فرودگاهی است.